top of page

שיווי משקל

Anchor 1

 תרגילי שיווי משקל הם תרגילים מועילים ואף מהנים, אולם במקביל עבור חלקנו הם יכולים להיות מאתגרים למדי.

בצעו את האימון הראשון בהדרגה וודאו שאתם נמצאים לצד חפץ שיוכל לעזור לייצב אתכם (כיסא למשל), או בסביבת אדם נוסף שיוכל להחזיק את ידכם בעת הצורך.

התרגילים הבאים נועדו לסייע במקרים של חוסר איזון, שנגרמים בגילאים מבוגרים עקב חסך בפעילות גופנית. אם בעיות שיווי המשקל שלכם עשויות להיות קשורות לדלקת אוזניים, סחרחורות כרוניות, תגובות בין תרופתיות ועוד, היוועצו ברופא.

 

bottom of page