top of page

תרגילי שיווי משקל

תרגול שלישי-  תרגילי שיווי משקל תוך כדי הליכה - מעבר ממצב סטטי לדינמי

 

נבדוק בתרגיל זה את שיווי המשקל שלנו תוך כדי הליכה:

נתחיל בעמידת מוצא של עקב לצד אגודל, וכך נלך צעד צעד.

ניתן לבצע את התרגיל גם בהליכה לאחור.

bottom of page