top of page
Anchor 1

תרגול קוגניטיבי

תרגול של המוח כדרך חיים יכול לסייע במניעה של הידרדרות. מומלץ לבצע תרגולים קוגניטיבים גם באופן עצמאי כחלק משגרת היום-יום. 

מספר עקרונות חשובים באימון קוגניטיבי

שמרו על האתגר-

יש צורך במאמץ וגירוי של היכולות השונות עליהן עובדים. 

היו עקביים-

 על מנת שתהליך האימון הקוגניטיבי יתמוך לאורך זמן בשינויים הפיזיולוגים שמתרחשים במוח, צריך לאתגר את המוח לאורך זמן. כמו בספורט – לא מספיקים רק 2-3 אימונים על מנת לשמור על כושר לאורך זמן, קיים צורך להתאמן בצורה עקבית ומתמשכת.

תגוונו-

גיוון הוא מילת מפתח באימון קוגניטיבי. הגיוון באימון יכול להתבטא ברכישה של מיומנות חדשה או בביצוע מטלות ייעודיות שתפקידן לאתגר את המוח בצורות שונות. בנוסף, הגיוון באימון תורם למוטיבציה ועניין ובכך תומך באימון כהרגל יום יומי.

bottom of page