top of page

פעילות גופנית בעצימות בינונית

Anchor 1

חמש פעמים בשבוע 30 דק' פעילות אירובית בעצימות בינונית- הגברת קצב הנשימה בלי קושי בדיבור

ניתן לפצל את הפעילות  לפרקי זמן של 10 דק'

bottom of page