top of page

תרגילים לשילוב תרגול גופני עם תרגול קוגניטיבי לאתגור המוח
שימו לב – כל מטלה כשלעצמה לא מאתגרת – אך השילוב גופני/קוגניטיבי מאתגר

בחרו מטלה מטור התרגול הגופני ושלבו אותה עם מטלה מטור התרגול הקוגניטיבי-

תרגול קוגניטיבי

• ספירה אחרונית מ-99

• ספירה קדימה בקפיצות של 7

• ספירה אחרונית מ-99 בקפיצות של 3

• תרגילי כפל - בכל פעם כופלים את  התוצאה ב-3. תתחילו מ-1X3

• במהלך דקה לומר בקול רם כמה שיותר שמות של חיות

• במהלך דקה לומר בקול רם כמה שיותר מילים  שמתחילים באות ג' / ב' / א'

• לומר שמות של ארצות / ערים / אנשים מפורסמים / חגים / יחידות בצבא / שמות של הצגות ועוד.....

• ספירה קדימה בקפיצות של 3

• לומר את הא'-ב' מהסוף להתחלה

• לומר את הא'-ב' לסירגין (א,ג,ה..)

• לספור עד 30 – ספרה בעברית וספרה בשפה אחרת – אחד, two, שלוש, four

• לומר את הא'-ב' ואת ה- ABC לסירוגין

תרגול גופני

 

בחרו "מסלול הליכה" בתוך הבית שבו תוכלו ללכת 5 דקות כאשר בכל דקה שנו את ההליכה לפי הנקודות הבאות:

הליכה אחרונית, הליכה על קצות האצבעות, הליכה הצידה, הליכה עקב בצד אגודל, הליכה בצעדים גדולים, הליכה של צעד גדול וצעד קטן לסרוגין.

תרגילים נוספים-

•קימה מישיבה לעמידה

•קימה משכיבה לישיבה

•לעמוד על רגל אחת (קרוב לקיר)

•לעמוד על הרגל השניה (קרוב לקיר)

•להתכופף, לגעת ברצפה ולהיעמד

•להניח חפצים (אחד אחד) על מדף גבוה

bottom of page