top of page

פעילות קוגנטיבית/ גופנית משולבת

מטלה כפולה (Dual tasking)

לביצוע פעולה משולבת, גם אם מדובר במטלות קלות בפני עצמן, יש חשיבות במניעת נפילות ושמירה על תפקוד עצמאי בגיל המבוגר.

קשורים לקריאה בנושא-

bottom of page