top of page

תסמונת השבריריות- אבחון

קיימים חמישה מדדים המגדירים שבריריות-

  • ירידה במשקל באופן לא מכוון (כ-3 ק"ג במהלך השנה האחרונה)

  • חולשה

  • ירידה בסיבולת

  • איטיות

  • רמת פעילות גופנית נמוכה.

המצאות של לפחות שלושה קריטריונים מלמדת על קיום התסמונת,

אבחון התסמונת נעשה באמצעות שאלון קצר ומבוסס על דיווח אישי, במידה שאתם חשים כי חלק מהתופעות שתוארו לעיל מתאימות למצבכם התפקודי, אנא פנו לרופא המשפחה ובקשו להיבדק.

bottom of page