ההנחיה היא פשוט לכתוב בכתב יד על נייר כל מה שעולה לכם בראש במשך חמש דקות בלי הפסקה, בלי ניסוחים ובלי עריכה.

תנו למילים לזרום אל הנייר, בלי מחשבה או תכנון.