top of page

חימום

תפקידו של החימום להכין את מערכות הגוף לקראת הפעילות הבאה באמצעות הגברת קצב חילוף החומרים, הגברת הולכת הדם ללב, לשרירים ולרצועות והפחתת קשיחות השרירים.
באמצעות שינויים אלה עולה מעט טמפרטורת הגוף ובכך קיימת אפשרות להפחית פציעות, שעלולות להיגרם עקב פעילות גופנית.
החימום מורכב מתרגילים קלים, המבוצעים בקצב ובטווחי תנועה הגדלים והולכים בהדרגה.

bottom of page